Keystone logo

95 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị Quản trị 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu quản trị
  • Quản trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (95)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị Quản trị

Quản trị có thể được định nghĩa là một quá trình tổ chức con người và nguồn lực một cách hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu và mục đích chung. Chức năng chính của quản trị là lên kế hoạch, tổ chức, bố trí nhân viên, chỉ đạo và dự toán ngân sách.

Nếu bạn theo đuổi nghề kinh doanh thì thạc sĩ về Quản trị là con đường hoàn hảo để bước tiếp trong việc học thêm về Kinh doanh. Thạc sĩ về Quản trị sẽ giúp bạn có thể giải quyết các công việc bao gồm tư vấn đối với lĩnh vực tư nhân, các tổ chức nghiên cứu, và thậm chí cả chính phủ trong các vấn đề về quản trị và tổ chức kinh doanh. Với tấm bằng này bạn sẽ có khả năng phân tích và nghiên cứu trong các lĩnh vực như Tài chính, Quản lí và Marketing. Điểm quan trọng trong khóa học thạc sĩ về Quản trị đó là sự linh hoạt - với tấm bằng này bạn sẽ có được các công cụ cần thiết cho việc suy nghĩ một cách sáng tạo và có mục đích.

Tại trang này bạn sẽ tìm thấy danh sách các chương trình đào tạo thạc sĩ về Quản trị được cung cấp bởi các trường đại học trên toàn thế giới. Chương trình thạc sĩ về Quản trị dành cho bạn có thể là một trong số đó!