Keystone logo

7 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Bất động sản Quản lý vật chất 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Bất động sản
  • Quản lý vật chất
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Bất động sản Quản lý vật chất

Quản lý cơ sở là một lĩnh vực đa ngành được dành riêng đối với sự phối hợp của người dân, không gian, tổ chức và cơ sở hạ tầng được liên kết với quản lý trường học, bệnh viện, khu văn phòng và trung tâm hội nghị những người khác. Có nhiều hoạt động có liên quan đến vấn đề quản lý cơ sở. Các hoạt động khác nhau từ ngành này sang ngành khác mặc dù mục tiêu là để phối hợp chúng. Một mức độ Thạc sĩ Quản lý Cơ sở là một khóa học mà đã được giới thiệu để giúp đỡ trong việc quản lý đào tạo trong các cơ sở xử lý một cách chuyên nghiệp. Khóa học diễn trong các vấn đề về tài sản vật chất của một tổ chức được coi là các cổ phiếu tài chính lớn nhất. Các kế hoạch chiến lược và phát triển cũng như quản lý tài sản là phải được bảo hiểm chất lượng. Chương trình Thạc sĩ Quản lý Cơ sở đảm bảo rằng các nhà quản lý cơ sở có kiến ​​thức đúng về quản lý kinh doanh cũng như các kỹ năng khác có liên quan trong làm cho toàn bộ ngành công nghiệp thành công.Có những cơ hội nghề nghiệp rộng lớn đã được mở ra từ sự ra đời của một Thạc sĩ Quản lý Quỹ. Người ta có thể làm việc hiệu quả để giám sát kế hoạch, hoạt động và bảo trì thiết bị trong khi diễn xuất trong một năng lực quản lý có kỹ năng. Các nhà quản lý trong ngành công nghiệp có thể dựa vào việc đào tạo và kỹ năng nhận được từ chương trình Thạc sĩ Quản lý Cơ sở để hiểu tất cả tài chính doanh nghiệp cũng như quản lý thông tin để đảm bảo kinh doanh thành công.