Keystone logo

16 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng Quản lý môi trường Quản lý tài nguyên nước 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học môi trường/năng lượng
  • Quản lý môi trường
  • Quản lý tài nguyên nước
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học môi trường/năng lượng (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng Quản lý môi trường Quản lý tài nguyên nước

Bạn có đam mê bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá nhất hành tinh của chúng ta - nước không? Nếu vậy, tấm bằng Quản lý Nước có thể phù hợp hoàn hảo với bạn. Lĩnh vực nghiên cứu này tập trung vào việc sử dụng bền vững, bảo tồn và quản lý tài nguyên nước.

Trong chương trình Quản lý Nước, bạn sẽ khám phá nhiều chủ đề quan trọng để hiểu được sự phức tạp của việc quản lý tài nguyên nước. Một số chủ đề này có thể bao gồm thủy văn và tài nguyên nước, chất lượng và xử lý nước, kỹ thuật môi trường và kinh tế nước.

Khi tốt nghiệp ngành Quản lý Nước, bạn sẽ khám phá vô số cơ hội để tạo ra tác động có ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho dù đó là làm việc trong các cơ quan chính phủ để phát triển và thực hiện các chính sách quan trọng về nước, vận động thay đổi thông qua các tổ chức phi chính phủ bằng cách tiến hành nghiên cứu và tham gia vào các dự án dựa vào cộng đồng hay đi sâu vào các vấn đề cấp bách như chất lượng nước, thủy văn và tác động của biến đổi khí hậu tại các tổ chức nghiên cứu.

Theo đuổi tấm bằng Quản lý Nước và trở thành một phần của giải pháp cho một trong những vấn đề cấp bách nhất mà hành tinh chúng ta phải đối mặt ngày nay.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.