Keystone logo

98 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Quản lý rủi ro 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Quản lý rủi ro
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (98)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Quản lý rủi ro

Trong kinh doanh, quản lý rủi ro được gọi là chức năng mà qua đó lợi ích lâu dài của các cổ đông, các chủ nợ, và khách hàng cũng như toàn xã hội được bảo vệ. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, quản lý rủi ro là do đó rất quan trọng cho cả hai khu vực công và tài chính. Trong các tình huống điển hình, một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả và đáng tin cậy đòi hỏi chuyên môn và kiến ​​thức chất lượng trong các lĩnh vực khác nhau, từ thống kê toán học cũng như tài chính, kỹ thuật, tính toán và tính toán bảo hiểm khoa học. Mối tương quan của sự hiểu biết liên ngành giúp để tách các phương pháp truyền thống từ quản lý rủi ro. Một bằng thạc sĩ đẳng cấp thế giới đã được thiết kế cho các sinh viên sau đại học từ khắp nơi trên thế giới hiện nay để giúp đỡ những người thực hành trong thế giới kinh doanh có thể quản lý và phát triển ngành quản lý rủi ro trong doanh nghiệp. Đây là mức độ Thạc sĩ Quản lý rủi ro.Các kỹ năng học được trong khóa học trang bị cho sinh viên với các kỹ thuật có liên quan trong việc thiết kế mô hình quản lý rủi ro chất lượng trong thế giới kinh doanh không chắc chắn. Nó là một khóa học thạc sỹ tập hợp những ứng dụng thực tế và lý thuyết về những ý tưởng và kỹ thuật học kinh nghiệm cho những người quan tâm đến kỷ luật rộng rủi ro và quản lý doanh nghiệp. Thạc sĩ Quản lý rủi ro là chương trình nhằm trang bị cho học viên những kiến ​​thức về đo lường mức độ của các sự kiện không chắc chắn nghiêm trọng trong kinh doanh. Các kỹ năng này sẽ giúp một đánh giá cao những rủi ro cả hai hoạt động và tài chính mà các tổ chức tài chính phải đối mặt trong thế giới của họ. Khóa học làm cho các sinh viên đủ điều kiện được trang bị trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý và khả thi.