Keystone logo

57 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Môi trường bền vững Quản lý nguồn lực 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Bền vững
  • Môi trường bền vững
  • Quản lý nguồn lực
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (57)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Môi trường bền vững Quản lý nguồn lực

Một khi sinh viên lấy bằng cử nhân, họ có thể lựa chọn để vào lực lượng lao động hoặc tiếp tục học tập. Một cách để họ có thể tiếp tục học là với bằng thạc sĩ. Những bằng cấp này cho phép sinh viên tốt nghiệp trau dồi sự hiểu biết tốt hơn về chủ đề đã chọn và áp dụng cho các công việc được trả lương cao hơn.

Thạc Sĩ Quản Lý Tài Nguyên là gì? Chương trình bằng cấp này dạy cho sinh viên quản lý việc sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả. Sinh viên có thể tham gia các khóa học về kinh tế, chính sách môi trường, phân tích chi phí-lợi ích và hơn thế nữa. Trong các chương trình này, học sinh có thể chọn để chuyên môn trong các lĩnh vực như cấp nước, kỹ thuật sinh thái, hoặc bảo vệ tài nguyên. Có những chương trình chuyên sâu một năm và các chương trình học hai năm truyền thống sẵn có từ đó sinh viên có thể lựa chọn.

Sinh viên theo đuổi Thạc Sĩ Quản Lý Tài Nguyên sẽ học các kỹ năng lập ngân sách có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Hơn nữa, sinh viên tốt nghiệp hiểu cách giải thích dữ liệu phức tạp và tiến hành nghiên cứu.

Giá chính xác của một Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên phụ thuộc vào một vài yếu tố. Thứ nhất, sinh viên tương lai nên xem xét giá học phí của một trường đại học cho mỗi tín dụng, cũng như số tín chỉ bắt buộc cho bằng cấp. Một số viện có thể tính phí ít hơn cho sinh viên địa phương so với những người từ các khu vực khác.

Sau khi kiếm được bằng Thạc Sĩ Quản Lý Tài Nguyên, sinh viên tốt nghiệp có thể chọn một trong hai cách nghiên cứu hoặc nghề nghiệp chuyên nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp tiến hành nghiên cứu có thể làm việc cho một trường đại học hoặc các tổ chức khác như các nhà nghiên cứu và giảng viên để hiểu rõ hơn về các yếu tố môi trường, kinh tế và các yếu tố khác liên quan đến quản lý tài nguyên. Sinh viên tốt nghiệp chọn con đường chuyên nghiệp có thể làm việc cho các tổ chức chính phủ hoặc phi lợi nhuận như các nhà quản lý bảo tồn. Các nhà quản lý này giúp phát triển các chương trình phân phối tài nguyên thiên nhiên đúng cách.

Các trường đại học trên thế giới cung cấp bằng thạc sỹ về quản lý tài nguyên. Sinh viên tương lai có thể học tại các trường đại học địa phương, ở nước khác, hoặc từ sự thoải mái của nhà riêng của họ với các chương trình trực tuyến. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.