Keystone logo

214 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng Quản lý môi trường 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học môi trường/năng lượng
  • Quản lý môi trường
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học môi trường/năng lượng (214)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng Quản lý môi trường

Một bằng thạc sĩ trong quản lý môi trường là một chương trình liên ngành tìm cách định hình ra sinh viên vào đầu các nhà quản lý môi trường xuất sắc, những người có khả năng tạo ra một trạng thái cân bằng hài hòa giữa nhu cầu kinh tế và xã hội của con người cũng như các nhu cầu của môi trường. Với thời gian hiện nay tập trung vào việc sử dụng tài nguyên bền vững, chương trình là khá hấp dẫn trong thị trường việc làm cạnh tranh. Các chương trình học thạc sĩ trong quản lý môi trường liên quan đến một sự kết hợp của lý thuyết các môn học cũng như một chút về công việc thực tế mà trong đó học sinh được học các khái niệm quản lý môi trường quan trọng như biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý năng lượng bền vững, kiểm toán môi trường và đánh giá tác động môi trường. Chương trình này chủ yếu thu hút các cá nhân có quan tâm đến khoa học xã hội và tự nhiên cũng như những người có đam mê về môi trường họ sống và cách để tốt hơn nó.Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình khá được mong đợi sau khi rất nhiều với các chính phủ, chính quyền địa phương, các cơ quan tư nhân cũng như tư vấn về môi trường tìm cách sử dụng chúng. Một bậc thầy trong quản lý môi trường được trang bị các kỹ năng đối phó với các nhu cầu thay đổi môi trường cũng như những thách thức liên tục phải đối mặt với môi trường. Sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình có nhiều sự lựa chọn khi nói đến cơ hội nghề nghiệp. Một số nghề nghiệp có sẵn cho họ bao gồm: tư vấn năng lượng, tái chế điều phối, quản lý chất lượng không khí và chuyên gia tư vấn môi trường đề cập đến chỉ một số ít. Chương trình này cũng là mặt đất vững chắc cho một để theo đuổi bằng tiến sĩ trong cùng lĩnh vực.