Keystone logo

87 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Nghiên cứu Kinh tế bền vững Quản lý bền vững 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Bền vững
  • Nghiên cứu Kinh tế bền vững
  • Quản lý bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (87)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Nghiên cứu Kinh tế bền vững Quản lý bền vững

Chương trình thạc sĩ thường theo sau khi hoàn thành bằng cử nhân, và nó có thể giúp sinh viên theo đuổi chuyên môn tập trung hơn trong một lĩnh vực. Các chương trình này có thể giúp sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp của họ.

Thạc Sĩ Quản Lý Bền Vững là gì? Chương trình này tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết cân bằng về cách tiếp cận quản lý và các phương pháp bền vững. Sinh viên có thể hiểu sâu hơn về bối cảnh môi trường hiện đại trong đó các doanh nghiệp hoạt động. Sinh viên có thể khám phá các khóa học bao gồm các chủ đề về marketing, hoạt động, chiến lược, kinh doanh quốc tế, quản lý môi trường, kinh tế, tài chính và kế toán. Nhiều chương trình cung cấp các khóa học tự chọn để giúp sinh viên chuyên sâu hơn về sở thích của họ, tập trung vào các vấn đề cụ thể bao gồm phương pháp sản xuất, gia công phần mềm, giao thông vận tải và quan hệ quốc tế.

Sinh viên thường bỏ chương trình với kỹ năng lãnh đạo phát triển hơn có thể giúp họ có được vị trí quản lý. Thêm vào đó, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề môi trường và các phương pháp công nghiệp bền vững, điều đó có thể làm cho họ hấp dẫn hơn đối với người sử dụng lao động, tăng triển vọng việc làm và tiềm năng thu nhập.

Chương trình thay đổi giá dựa trên cơ sở giáo dục. Sinh viên có thể ước tính thời gian hoàn thành để xác định chi phí chương trình tổng thể. Nhiều chương trình mất hai đến ba năm để hoàn thành, nhưng điều này có thể khác nhau.

Học sinh hoàn thành Thạc Sĩ Quản Lý Bền Vững có thể tìm thấy nhiều vai trò trong các tổ chức rộng khắp. Sinh viên có thể tìm các vị trí như là chương trình, trợ lý và các nhà quản lý cấp cao giám sát các hoạt động bền vững của công ty. Ngoài ra, một số sinh viên có thể làm việc như là các nhà phân tích bền vững hoặc tư vấn cho các hoạt động của công ty và công cộng. Sinh viên cũng có thể tìm các vị trí như quản lý nhà máy, các chuyên gia hoạt động hoặc quản lý nhà kho nơi họ có thể đảm bảo phù hợp. Một số sinh viên cũng có thể khám phá các cơ hội như các nhà phân tích trong các tổ chức hoạt động môi trường.

Các chương trình Thạc Sĩ Quản Lý Bền Vững có thể được tìm thấy tại nhiều tổ chức quốc tế, và các chương trình trực tuyến là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các tổ chức truyền thống tại chỗ. Để bắt đầu một số nghiên cứu, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.