Keystone logo

3 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Kinh doanh thực phẩm và đồ uống Quá trình chế biến thực phẩm và đồ uống 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Kinh doanh thực phẩm và đồ uống
  • Quá trình chế biến thực phẩm và đồ uống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Kinh doanh thực phẩm và đồ uống Quá trình chế biến thực phẩm và đồ uống

Học sinh có nguyện vọng trở thành chuyên gia dịch vụ thực phẩm, dù ở vị trí hành chính hay nhà bếp, có thể sẽ được hưởng lợi từ nghiên cứu về chế biến thực phẩm và đồ uống. Kết hợp các lĩnh vực kinh doanh và an toàn thực phẩm, chế biến thực phẩm và đồ uống có thể bao gồm những điều cơ bản về quản lý thực phẩm bán lẻ.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.