Keystone logo

38 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Phân tích tài chính 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Phân tích tài chính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (38)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Phân tích tài chính

Phân tích tài chính là thủ tục đánh giá các doanh nghiệp, ngân sách, dự án và các cơ quan tài chính liên quan khác để xác định sự ổn định, lợi nhuận của họ, và khả năng để đầu tư. Thạc sĩ Phân tích tài chính là một chương trình sau đại học rộng nhằm cung cấp cho học viên kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến tài trợ có giá trị. Chương trình cung cấp cho sinh viên với một tiếp xúc sâu hơn và rộng hơn để tài trợ, nhưng một hạn chế tiếp xúc với các đối tượng quản lý chung. Mức độ Thạc sĩ Phân tích tài chính chuẩn bị cá nhân để ngồi cho các kỳ thi về tài chính, mà chủ yếu là cần thiết khi nộp đơn xin việc cấp cao trong lĩnh vực tài chính. Các chương trình giảng dạy của chương trình chủ yếu tập trung vào phân tích đầu tư, quản lý tài chính và tài chính doanh nghiệp. Những chủ đề được trước bởi hơn các môn học cơ bản trong phương pháp định lượng, kế toán và kinh tế.Chương trình này thường kết thúc với các môn học trong chủ đề phức tạp như mô hình tài chính, quản lý danh mục đầu tư, và sáp nhập và mua lại. Thạc sĩ Phân tích tài chính thường nhấn mạnh về chủ đề định lượng, mặc dù có một số không định lượng các môn học tự chọn như chiến lược kinh doanh và đạo đức kinh doanh. Nghiên cứu cho bằng Thạc sĩ Phân tích tài chính, người ta thường đòi hỏi phải có bằng cử nhân 's, nhưng nó không phải là một điều kiện tiên quyết mà các văn bằng đại học được về tài chính, kế toán, kinh tế. Người ta cũng đòi hỏi một mức độ đầy đủ của toán. Sinh viên tốt nghiệp trong chương trình này có thể làm việc như phân tích đầu tư, phân tích tài chính, kho bạc của công ty, hoặc các nhà quản lý quỹ.