Keystone logo

53 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị Nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu quản trị
  • Nguồn nhân lực
  • Phát triển nguồn nhân lực
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (53)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị Nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực

Cá nhân người đã học xong đại học và đang tìm kiếm để có được vào các lĩnh vực nguồn nhân lực hoặc muốn thăng tiến ở vị trí nguồn nhân lực hiện tại của họ tìm thấy chương trình thạc sĩ là hữu ích trong nỗ lực của họ. Theo đuổi một văn bằng sau đại học có thể giúp các cá nhân nơi có nhu cầu cao.

&nbsp

Nếu bạn thích làm việc với mọi người, sau đó một Thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực có thể được hoàn hảo cho bạn. Thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực là gì? Mức độ này được rút ra từ các lý thuyết quan trọng của quản lý và khoa học hành vi. Chương trình mở rộng thêm các hiệu trưởng nguồn nhân lực phổ biến, bao gồm cả thực hành quan hệ con người và đào tạo phát triển tổ chức. Sau khi hoàn thành khóa học của một chuyên nghiệp sẽ đạt được một sự hiểu biết đầy đủ về tầm quan trọng của yếu tố con người trong việc thúc đẩy sự thành công của một doanh nghiệp.

&nbsp

Bảo vệ bằng thạc sĩ về nguồn nhân lực có nhiều lợi ích.Nguồn nhân lực là một ngành công nghiệp ổn định với một triển vọng mạnh mẽ, vì vậy các cá nhân có thể mong đợi một mức độ nhất định của an ninh việc làm trong lĩnh vực này. Sinh viên tốt nghiệp những người hiện đang trong lĩnh vực này có thể áp dụng đào tạo của họ với công việc hiện tại của họ cũng như sử dụng các kỹ năng tiên tiến của họ để tiến tới vị trí cao hơn.

&nbsp

Không có giá cố định cho một Thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực. Chi phí có thể khác nhau phụ thuộc vào một vài yếu tố quan trọng. Nơi trường tọa lạc, chi phí chung của giáo dục, và cho dù bạn học trực tuyến hoặc trực tiếp tất cả các cân nhắc để xác định chi phí của chương trình.

&nbsp

Một trong những lợi ích chính của một Thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực là nó mở rộng ra tất cả các ngành công nghiệp; các chuyên gia nguồn nhân lực là những thành phần cần thiết của bất kỳ doanh nghiệp, vì vậy các dự báo công việc là vô cùng tận. Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm kiếm việc làm trong hầu như bất cứ ngành nào và lựa chọn giữa các công ty công cộng hay tư nhân.Với các khía cạnh quản lý của mức độ, các cá nhân cũng có thể theo đuổi vai trò quản lý và hy vọng sẽ bắt đầu trong ít nhất một vị trí quản lý trung gian.

&nbsp

Với các công việc bảo mật và tính linh hoạt mà một Thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực có thể cung cấp, nó chắc chắn là một lựa chọn khả thi khám phá giá trị. Để tìm hiểu thêm, tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường được lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.