Keystone logo

2 Bán thời gian Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Môi trường bền vững Phát triển nông nghiệp bền vững 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Bền vững
  • Môi trường bền vững
  • Phát triển nông nghiệp bền vững
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Bán thời gian Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Môi trường bền vững Phát triển nông nghiệp bền vững

Sinh viên nông nghiệp bền vững thường tìm hiểu về quá trình sản xuất thực phẩm. Bằng cấp trong lĩnh vực này có thể giúp sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị cho công việc tại các viện nghiên cứu hoặc công ty chăn nuôi. Bên cạnh việc học về cây trồng và canh tác, học sinh cũng có thể tham gia các lớp học về thống kê và vi sinh.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.