Keystone logo

72 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng Phát triển môi trường bền vững 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Khoa học môi trường/năng lượng
 • Phát triển môi trường bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học môi trường/năng lượng (72)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng Phát triển môi trường bền vững

  Một bằng thạc sĩ trong quản lý bền vững là một chương trình nghiên cứu kinh doanh, tập trung vào phát triển bền vững và quản lý có trách nhiệm. Mục đích của chương trình là để giáo dục học sinh về trách nhiệm xã hội toàn cầu ra quyết định. Kỹ năng ra quyết định như vậy có nghĩa là cho quản lý và phát triển bền vững trong tương lai với mục đích là để tạo ra một sự khác biệt thực sự trong thế giới. Mục đích của chương trình là cung cấp cho sinh viên với một sự kết hợp của kiến ​​thức âm thanh trong kinh doanh và sự hiểu biết về phát triển bền vững. Tương lai bền vững không phải là một lựa chọn cũng không phải là sự lựa chọn, nhưng nó là điều cần thiết. Các thế hệ tương lai của các nhà quản lý tổ chức sẽ phải suy nghĩ lại về hoạt động kinh doanh cho phép cho một sự bền vững về môi trường, phát triển kinh tế, và xã hội. Ngày nay, nhiều tổ chức đã hiểu được tầm quan trọng của quản lý bền vững và nhiều người trong số họ đã bắt đầu thực hiện theo các nguyên tắc của phát triển bền vững trong hoạt động hằng ngày của họ.Các tổ chức kinh doanh đang tìm kiếm các nhà quản lý có kiến ​​thức âm thanh trong phát triển bền vững. Một bằng thạc sĩ trong quản lý bền vững là một chương trình được thiết kế cho các chuyên gia trong các công ty, các cơ quan phi lợi nhuận và chính phủ, trong đó yêu cầu kiến ​​thức và thực hành bền vững. Học sinh học cách áp dụng các giải pháp sáng tạo và hiện đại cho một nền kinh tế bền vững, xã hội và môi trường. Mục đích của chương trình thạc sĩ trong quản lý bền vững là cung cấp giáo dục theo định hướng chuyên nghiệp sẽ giải quyết những thách thức phát triển bền vững phải đối mặt với các tổ chức hiện hành với các mẫu phức tạp.