Keystone logo

129 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Nghiên cứu Kinh tế bền vững Phát triển bền vững 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Bền vững
  • Nghiên cứu Kinh tế bền vững
  • Phát triển bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (129)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Nghiên cứu Kinh tế bền vững Phát triển bền vững

Một bằng thạc sĩ trong phát triển bền vững là một chương trình nghiên cứu sau đại học nơi các vấn đề phát triển bền vững được tiếp cận từ một quan điểm liên ngành. Chương trình chuẩn bị học sinh áp dụng các kỹ năng phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu và khả năng chuyển đổi của xã hội. Cộng đồng thế giới phải đối mặt với một loạt các thách thức kinh tế, xã hội và môi trường sâu mà đang leo thang do những thay đổi khí hậu và toàn cầu hóa. Ứng phó với những thách thức thường đóng khung trong các khía cạnh rộng lớn hơn của phát triển bền vững. Chương trình thạc sĩ này tập trung vào những thách thức phát triển và môi trường trên toàn thế giới đã được công nhận trong các điều ước quốc tế. Ngoài ra, nó khám phá cách của việc tìm kiếm giải pháp cho những thách thức bằng cách thúc đẩy phát triển bền vững.Mục đích của chương trình là nâng cao nhận thức cho quyết định và hoạch định chính sách về các vấn đề phát triển bền vững, cung cấp kinh nghiệm nghiên cứu thực tế và cơ hội cho sự phản ánh để thúc đẩy phát triển bền vững và phát triển các kỹ năng quan trọng, phân tích, và tích hợp để giải quyết môi trường và thách thức phát triển bền vững. Một bậc thầy trong phát triển bền vững có thể tìm thấy cơ hội nghề nghiệp trong Bộ Chính phủ và các tổ chức khu vực công cộng khác liên quan đến việc phân tích chính sách trong các lĩnh vực phát triển bền vững và quy hoạch môi trường và các tổ chức quốc tế và phi chính phủ có liên quan với kích thước bền vững của sự thay đổi kinh tế. Bạn cũng có thể làm việc trong các công ty tư nhân và tiến hành phân tích của giao diện giữa môi trường và nghèo đói, và nghiên cứu ứng dụng và giảng dạy trong các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học.