Keystone logo

1 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Nhân chủng học Nhân chủng học tiến hóa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Nhân chủng học
  • Nhân chủng học tiến hóa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Nhân chủng học Nhân chủng học tiến hóa

Nghiên cứu thú vị về nhân học tiến hóa không còn giới hạn trong lý thuyết chọn lọc tự nhiên. Thay vào đó, các lớp học có thể bao gồm những thay đổi trong bộ não của loài linh trưởng đối với con người, điều gì đã giết chết người Neanderthal, cách hành vi xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của ngón tay cái đối nghịch.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.