Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Bằng Thạc sĩ trong Nhân chủng học kinh tế 2024

2 Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân chủng học kinh tế 2024

Tổng quat

Các chương trình nhân học kinh tế có thể tìm cách giải thích hành vi kinh tế của con người và quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng các đối tượng khác nhau. Những sinh viên muốn tiếp tục học có thể đánh giá cao cơ hội này.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Nhân chủng học
  • Nhân chủng học kinh tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập