Keystone logo

12 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Nghiên cứu đồ uống Nghiên cứu về rượu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Nghiên cứu đồ uống
  • Nghiên cứu về rượu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Nghiên cứu đồ uống Nghiên cứu về rượu

Bằng thạc sĩ báo hiệu việc hoàn thành một chương trình sau đại học trong một lĩnh vực cụ thể. Các chương trình này có thể dao động trung bình từ hai đến bốn năm và hiện có ở các trường đại học ở nhiều quốc gia khác nhau.

Thạc sĩ về Oenology là gì? Chương trình này tập trung vào khoa học về rượu, và sinh viên phát triển kiến ​​thức tiên tiến về các khía cạnh cụ thể của việc trồng nho và làm rượu. Một số chủ đề nghiên cứu của sinh viên bao gồm sinh lý học về cây nho, sức khoẻ của cây nho, khoa học cảm giác rượu và sản xuất rượu vang. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này có nhiều khả năng xác định và giải quyết các vấn đề trong việc tạo ra rượu vang và ngành công nghiệp rượu vang. Nhiều chương trình bao gồm phân tích và nghiên cứu độc lập trong một khu vực cụ thể của sự lựa chọn của học sinh.

Sinh viên nghiên cứu khu vực khoa học sinh vật học xây dựng các kỹ năng phân tích mạnh mẽ, quan trọng không chỉ trong sự nghiệp của họ mà còn trong các lĩnh vực khác trong cuộc đời của họ. Học sinh cũng đạt được khả năng giải quyết rất nhiều vấn đề và phát triển các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để làm việc trong ngành.

Số tiền yêu cầu để có được mức độ này khác nhau từ một quốc gia và trường học khác. Các yếu tố như địa vị cư trú, thời lượng của chương trình giảng dạy, và địa điểm của trường có thể ảnh hưởng đáng kể tới tổng số học phí.

Có nhiều loại cơ hội nghề nghiệp khôn ngoan cho những người tốt nghiệp với bằng thạc sĩ. Họ có thể chọn làm việc về mặt kỹ thuật của ngành và sản xuất các loại rượu khác nhau. Họ cũng có thể quyết định sử dụng kỹ năng lãnh đạo để quản lý một nhà máy rượu hoặc vườn nho, hoặc sử dụng kiến ​​thức của họ để làm nhà tư vấn rượu hoặc tiếp thị. Một số chức danh điển hình có thể bao gồm người quảng bá rượu, nhân viên liên lạc người trồng, nhà sản xuất rượu, người quản lý vườn nho hoặc kỹ sư về nhà máy rượu vang.

Một bằng cấp về khoa học về thần kinh học có thể được lấy từ một trường học gần bạn hoặc thậm chí trực tuyến. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.