Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Các Bằng Thạc sĩ trong Nghiên cứu về LGBTQ 2024

4 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu về LGBTQ 2024

Tổng quat

Một chương trình nghiên cứu về LGBTQ xem xét cơ sở xã hội học và tâm lý của cá nhân bị gạt ra ngoài lề xã hội. Công việc của khóa học cũng có thể bao gồm chính sách trao quyền, lịch sử gạt ra bên lề và xem xét hội nhập hiện đại.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Giới tính học
  • Nghiên cứu về LGBTQ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập