Keystone logo

6 Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Nghiên cứu ngôn ngữ Nghiên cứu tiếng Đức 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Nghiên cứu ngôn ngữ
  • Nghiên cứu tiếng Đức
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Nghiên cứu ngôn ngữ Nghiên cứu tiếng Đức

Một bằng thạc sĩ được trao cho những người đã hoàn thành một chương trình giáo dục tiên tiến. Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp với bằng cấp bốn năm, nghiên cứu tiếp theo này giúp nâng cao hiểu biết trong lĩnh vực được lựa chọn của học sinh. Các chương trình đòi hỏi thêm một đến hai năm làm việc và một minh chứng thực tế của tài liệu học được.

Thạc sĩ về Nghiên cứu Đức là gì? Những bằng cấp này dành cho những sinh viên tốt nghiệp có ý định làm việc trong văn hoá Đức một cách chuyên nghiệp. Chương trình cao học tiếp tục phát triển kỹ năng tiếng Đức và sự hiểu biết về văn hoá Đức. Một số văn bằng chuyên sâu về chỉ phân tích ngôn ngữ Đức và các khía cạnh cụ thể của xã hội Đức. Những người khác thì chung chung hơn và có thể được kết hợp với trình độ kinh doanh như một phần của chương trình kép. Hầu hết sẽ yêu cầu học sinh chứng minh sự quen thuộc với ngôn ngữ trước khi ghi danh.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp có thể nói tiếng Đức lưu loát khi họ hoàn tất việc học. Thông qua các bài tập đọc và viết, các em học cách phân tích các mẫu bài phát biểu và các thành ngữ cụ thể. Sinh viên hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của Đức đối với chính trị, nghệ thuật, triết học và công nghệ thế giới.

Chi phí cho các chương trình này thay đổi. Những người quan tâm nên liên hệ trực tiếp với các cơ sở giáo dục để được học phí và học phí. Sinh viên tương lai cũng nên lên kế hoạch cho nhu cầu sinh sống và vận chuyển của họ trong quá trình học tập.

Sau khi hoàn thành một trong những chương trình bằng cấp, sinh viên tốt nghiệp có một bộ kỹ năng phát triển cao và chuyên ngành. Các tổ chức của Đức thường tìm kiếm nhân viên có thể thu hẹp khoảng cách văn hoá và mở rộng cơ hội ở các nước khác. Các chuyên gia này có thể giữ vai trò là nhà quản lý và chuyên gia phát triển kinh doanh cho các công ty Đức. Sinh viên cũng có thể vào lĩnh vực giáo dục như là giáo viên dạy tiếng Đức.Một số tìm việc làm như dịch giả hoặc hướng dẫn viên khu vực. Kiến thức về văn hoá Đức cũng chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp về sự nghiệp trong tiếp thị một số sản phẩm của châu Âu.

Điều quan trọng là phải cân nhắc nhiều lựa chọn nhất có thể trước khi quyết định một chương trình học tập. Bạn có thể thấy rằng các trường đại học trực tuyến hoạt động tốt nếu bạn có nhu cầu lập kế hoạch cụ thể. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.