Keystone logo

5 Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Thần học Nghiên cứu tôn giáo Abraham 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Thần học
  • Nghiên cứu tôn giáo Abraham
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Thần học Nghiên cứu tôn giáo Abraham

Thông thường, sinh viên đã có hiệu quả thu được bằng cử nhân quyết định làm việc hướng tới việc đạt được bằng thạc sĩ, đó là một thành tựu tiên tiến học tập trao cho những người thành công đầy đủ về hai hoặc ba năm của các môn học chuyên sâu liên quan đến một ngành cụ thể.

Chỉ cần một Thạc sĩ Abraham là gì? Khóa học này nghiên cứu liên quan đến việc xem xét kỹ lưỡng và nghiên cứu của Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo cũng như những nguyên lý cơ bản của các tôn giáo, cân nhắc và thần học văn hóa. Nhấn mạnh được phát cho các lĩnh vực như ngoại ngữ, văn hóa trong cộng đồng Abraham, tín ngưỡng tôn giáo và thực hành và làm thế nào tín đồ của các tôn giáo đóng góp cho cộng đồng và các tổ chức xung quanh.

Nói chung, những người có được bằng thạc sĩ có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với những người trong lĩnh vực này chỉ có đại học nghiên cứu Abraham độ.Họ cũng thường hơn employable hơn những người không bằng cấp, hoặc những người có trình độ học vấn thấp hơn.

Sự biến đổi mạnh mẽ tồn tại từ một chương trình và đất nước đến tiếp theo về các chi phí cho các Thạc sĩ nghiên cứu Abraham. Sinh viên tương lai nên tham khảo ý kiến ​​với các văn phòng tuyển sinh của mỗi trường họ đang xem xét áp dụng để cho chi phí học phí.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình nghiên cứu Abraham tìm được việc làm trong một số lĩnh vực. Nhiều đi vào hoạt động trong các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận có quan hệ tôn giáo. Những người khác thực hiện công việc truyền giáo trong khu vực trên khắp thế giới. Một số sinh viên tốt nghiệp chọn để dạy cho các nghiên cứu Abraham hoặc một đối tượng liên quan trong môi trường học thuật, chẳng hạn như một trường trung học hoặc đại học, trong khi những người khác dạy cho các đối tượng tại một tổ chức tôn giáo.

Nhiều chương trình nghiên cứu Abraham được cung cấp trực tuyến của trường có chất lượng trên toàn cầu, và các cơ sở dữ liệu là một cách tuyệt vời để bắt đầu kết nối với các trường học và các chương trình quan tâm.Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.