Keystone logo

10 Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Nghiên cứu ngôn ngữ Nghiên cứu nước Nga 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Nghiên cứu ngôn ngữ
  • Nghiên cứu nước Nga
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (10)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Nghiên cứu ngôn ngữ Nghiên cứu nước Nga

Nghiên cứu của Nga là một chương trình được thực hiện trong các trường đại học trên toàn cầu và tìm cách truyền đạt kiến ​​thức cho học sinh về lịch sử, văn hóa và các khái niệm kinh tế-xã hội trong quá khứ Nga, hiện tại và tương lai. Chương trình này đã được giới thiệu trong các trường đại học trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nga là một thành viên tích cực thông qua các cuộc chiến tranh lạnh, các chương trình nghiên cứu của Nga thu hút rất nhiều sinh viên trên khắp châu Âu và phần còn lại của thế giới. Một bằng thạc sĩ trong các nghiên cứu của Nga là một chương trình liên ngành cắt ngang qua ngôn ngữ học và lịch sử. Nền văn hóa Nga, âm nhạc, nghệ thuật, địa lý và ngôn ngữ các lớp lõi trong chương trình. Các nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản cũng là một phần của nền văn hóa Nga và do đó, sinh viên với một quan tâm đến triết học và chính trị sẽ có thể tìm thấy những chương trình của nhiều quan tâm đến họ. Cơ hội việc làm có sẵn cho các sinh viên của chương trình này.Thậm chí tốt hơn, môi trường làm việc của học sinh không bị giới hạn chỉ có Nga, các quốc gia liên kết với Liên Xô trước đây là một phần trong những nơi có thể có nơi học sinh có thể lớp thương mại của họ một khi họ được thông qua với các nghiên cứu của họ.