Keystone logo

64 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Xã hội học Nghiên cứu Khoa học Xã hội 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Xã hội học
  • Nghiên cứu Khoa học Xã hội
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (64)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Xã hội học Nghiên cứu Khoa học Xã hội

Thuật ngữ "khoa học xã hội" được sử dụng để định nghĩa rộng rãi một loại lớn các mức độ khác nhau và cơ hội nghề nghiệp. Có được một Thạc sĩ Khoa học Xã hội giúp mở ra cánh cửa cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm xã hội học, khoa học chính trị, tâm lý, thần học, nhân chủng học, nhân văn và nhiều hơn nữa. Cho dù bạn thích nghiên cứu những phức tạp của tâm trí con người và mối quan hệ giữa con người ngày nay, hoặc bạn muốn đào sâu vào lịch sử văn hoá và văn minh, khoa học xã hội có thể cung cấp nền tảng mà bạn cần.

&nbsp

Thạc sĩ về Khoa học Xã hội là gì? Bằng thạc sĩ về bất kỳ ngành khoa học xã hội nào có thể cung cấp cho bạn một nền tảng cho nhiều công việc trong vô số lĩnh vực. Những bằng cấp này giúp bạn hiểu được lịch sử, hành vi của con người và các tương tác xã hội, dịch ra nhiều con đường sự nghiệp khác nhau trên đường đi. Bằng cách theo dõi sự tương tác của con người với nguồn gốc văn hoá và lịch sử xã hội, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để giải quyết các vấn đề hiện đại và tìm ra các giải pháp thực tế và có thể đạt được.

&nbsp

Có rất nhiều trường ngày nay cung cấp Thạc Sĩ Khoa Học Xã Hội, và chi phí của mỗi chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố. Chi phí cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào việc bạn chọn theo học tại Hoa Kỳ hay một trường đại học quốc tế, vì vậy bạn nên nghiên cứu cẩn thận trước khi bắt đầu chương trình.

&nbsp

Với bằng Thạc Sĩ Về Khoa Học Xã Hội, bạn có thể chọn để theo đuổi một vị trí làm việc trực tiếp với mọi người, chẳng hạn như công tác xã hội, luật pháp hoặc tư pháp hình sự, hoặc hợp nhất kiến ​​thức sâu rộng về tương tác của con người với các lĩnh vực khác, như khoa học máy tính hoặc quản lý nguồn nhân lực . Các ứng dụng thực tế khác trong lĩnh vực này bao gồm nghề nghiệp trong tư vấn, thi hành luật và khoa học pháp y, giáo dục, chính phủ, báo chí và thống kê.

&nbsp

Để bắt đầu, hãy xác định lĩnh vực khoa học xã hội mà bạn quan tâm nhất và bắt đầu tìm kiếm trực tuyến các trường cung cấp chương trình. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin sâu về các chương trình thạc sĩ khoa học xã hội. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.