Keystone logo

73 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu tổng hợp Nghiên cứu khoa học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu tổng hợp
  • Nghiên cứu khoa học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu tổng hợp (73)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu tổng hợp Nghiên cứu khoa học

Những cá nhân tìm kiếm việc học tập của mình vượt quá trình độ cử nhân có thể chọn theo học bằng thạc sĩ. Bằng thạc sĩ là một điều tuyệt vời cho các nghiên cứu tiến sĩ và thường được yêu cầu cho các vị trí cấp cao, các chương trình khuyến mãi hoặc tăng lương.

Thạc Sĩ Khoa Học là gì? Loại chương trình bằng cấp thường cung cấp cho sinh viên cơ hội để lựa chọn các môn học phù hợp với sở thích cá nhân của họ và mục tiêu nghề nghiệp. Các chương trình thường bao gồm các khóa học tập trung vào nhiều lĩnh vực khoa học như tâm lý, khoa học trái đất, kỹ thuật, hóa học, khoa học sinh học, khoa học máy tính và vật lý. Sinh viên tương lai có thể tìm thấy loại chương trình bằng cấp hấp dẫn bởi vì nó có xu hướng ít nghiên cứu hơn các trường đại học khác của khoa học. Hầu hết các chương trình cấp bằng này có thể được hoàn thành trong hai đến ba năm.

Bằng việc học Thạc Sĩ Khoa Học, sinh viên có thể trau dồi các kỹ năng giữ giá trị cá nhân và chuyên môn, tạo ra mức lương cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn và nhiều cơ hội hơn. Ngoài việc phát triển các kỹ năng nghiên cứu phân tích, học sinh sẽ nâng cao kỹ năng giao tiếp cá nhân và khả năng tổ chức và sắp xếp các nhiệm vụ.

Chi phí để theo đuổi chương trình thạc sĩ là khác nhau ở mỗi tổ chức. Sinh viên có thể kiểm tra chi phí bằng cách liên hệ với văn phòng tuyển sinh tại các trường riêng lẻ.

Thị trường việc làm cho sự nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến khoa học có thể rất cạnh tranh. Có được bằng Thạc Sĩ Khoa học Khoa học có thể cung cấp cho ứng viên có lợi thế hơn những người không có bằng cấp cao. Sinh viên tốt nghiệp có thể đủ tiêu chuẩn để làm các vị trí như các chuyên gia phân tích dữ liệu, các kỹ sư điện, các nhà phát triển phần mềm, các nhà quản lý dự án, chuyên gia tư vấn hoặc các nhà phân tích chính sách. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể chọn để vào học viện và trở thành các nhà nghiên cứu sinh học hoặc giám đốc phòng thí nghiệm.

Các trường cao đẳng và đại học trên thế giới thường cung cấp chương trình Thạc sỹ Khoa học và có thể có các lựa chọn trực tuyến. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.