Keystone logo

21 Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Thần học Nghiên cứu Hồi giáo 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Thần học
  • Nghiên cứu Hồi giáo
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (21)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Thần học Nghiên cứu Hồi giáo

Một bậc thầy là một mức độ sau đại học mà sinh viên theo đuổi để nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của họ trong lĩnh vực nghiên cứu của họ. Thông thường, một bằng cử nhân phải được thu được đầu tiên. mức độ này có thể dẫn trực tiếp đến một nghề nghiệp hoặc để nghiên cứu tiên tiến hơn nữa.

một Thạc sĩ Hồi giáo là gì? Trong chương trình này, sinh viên có một cái nhìn sâu sắc vào một loạt các chủ đề liên quan đến những người Hồi giáo và Hồi giáo trong quan điểm lịch sử và đương đại. Mỗi chương trình sẽ khác nhau, nhưng chủ đề khóa học có thể bao gồm các văn bản thuộc pháp lý trong các hành vi thờ phượng; các vấn đề đương đại trong luật học chính trị; nguyên tắc và thực hành công bằng kinh tế và xã hội; tài chính Hồi giáo đương đại; đọc văn bản tiếng Ả Rập; và tội phạm và triết lý của hình phạt trong luật học Hồi giáo. Nhiều chương trình sẽ yêu cầu một luận án hoặc nghiên cứu dự án cuối cùng.

Lấy bằng thạc sĩ là có lợi, tạo cho sinh viên tốt nghiệp một lợi thế cạnh tranh khi tìm kiếm một công việc.Nghiên cứu Hồi giáo cũng cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết lớn hơn của các nền văn hóa, quan điểm tôn giáo, và những người mà họ sẽ được tương tác và làm việc với.

Các yêu cầu về tài chính có liên quan với mức độ thu nhập này sẽ thay đổi từ nơi này đến nơi khác. Học sinh là người quan tâm đến con đường nghiên cứu này nên liên hệ với các trường trực tiếp để tìm ra những gì học phí và lệ phí sẽ được.

Cá nhân với một Thạc sĩ Nghiên cứu Hồi giáo có nhiều nghề nghiệp mà họ có thể lựa chọn. Một số bao gồm sự tham gia trực tiếp với cộng đồng Hồi giáo trong khi những người khác có một môi trường đằng sau hậu trường. Chức danh công việc có thể bao gồm dịch vụ dân sự streamer nhanh, trợ lý chính trị của, bộ phận nghiên cứu xã hội của chính phủ, tư vấn quan hệ công chúng, nghiên cứu xã hội, và quan hệ công chúng giám đốc điều hành tài khoản.cơ hội nghề nghiệp khác mà mức độ của bạn có thể hữu ích bao gồm cán bộ nguồn nhân lực, dịch vụ ngoại giao quan hoạt động, nghiên cứu thị trường, và nhà báo báo.

Tìm trường ngay hôm nay bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.