Keystone logo

51 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu khu vực Nghiên cứu châu Á 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu khu vực
  • Nghiên cứu châu Á
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (51)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu khu vực Nghiên cứu châu Á

Nghiên cứu châu Á được sử dụng để tham khảo trình độ đại học trang bị cho người học những kiến ​​thức về các khía cạnh khác nhau của châu Á quan tâm, từ lịch sử của người Châu Á, văn hoá, tôn giáo, ngôn ngữ và cấu trúc kinh tế-xã hội cụ thể cho các quốc gia Châu Á. Các bằng thạc sĩ nghiên cứu châu Á là một chương trình đa ngành mà truyền đạt kiến ​​thức cho học sinh, tạo cho họ những kỹ năng cần giúp họ hiểu các khái niệm khác nhau của nền văn hóa châu Á, cấu trúc độc đáo của lục địa châu Á xã hội và kinh tế. Lợi ích của việc đăng ký tham gia một chương trình thạc sĩ nghiên cứu châu Á là rất nhiều. Hiện nay, thời gian của chương trình không bao giờ có thể được hoàn hảo hơn. Các cân đối kinh tế thế giới đang thay đổi theo hướng khu vực châu Á. Các siêu cường quốc phương Tây đang tìm kiếm về châu Á cơ hội đầu tư cũng như một thị trường cho sản phẩm của họ.Nhận được bằng thạc sĩ trong các nghiên cứu châu Á chắc chắn sẽ cung cấp cho một một bàn tay trên trong dệt theo cách của họ thông qua thế giới kinh tế châu Á. Nghiên cứu châu Á được phân loại thành ba; nghiên cứu Trung Đông, Đông Nam Á và nghiên cứu. Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực ai muốn mục tiêu, các nghiên cứu khác nhau và do đó, cần phải thực hiện một sự lựa chọn thông tin trước khi đăng ký. Các mục tiêu nghề nghiệp và lợi ích trí tuệ của sinh viên nên là yếu tố hướng dẫn trong khi thực hiện sự lựa chọn. Các bằng thạc sĩ trong các nghiên cứu Châu Á trong một chương trình quan trọng cho những sinh viên muốn hiểu và đánh giá lịch sử của lục địa, sự bùng nổ kinh tế hiện nay trong khu vực và vai trò của nó trong việc xác định tương lai kinh tế của thế giới.