Keystone logo

57 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu văn hóa Nghiên cứu đa văn hóa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu văn hóa
  • Nghiên cứu đa văn hóa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (57)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu văn hóa Nghiên cứu đa văn hóa

Nghiên cứu văn hóa được định nghĩa là một nghiên cứu về các nền văn hóa khác nhau với mục tiêu nâng cao kiến ​​thức liên quan đến những người khác nhau và các nền văn hóa của họ. Nhấn mạnh được đặt trên các nền văn hóa có ảnh hưởng nhiều đến các mối quan hệ văn hóa và có nhiều khả năng ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế. Chương trình này đã tồn tại trong một thời gian, có niên đại trước khi Thế chiến II. Đăng ký tham gia một chương trình thạc sĩ trong các nghiên cứu liên văn hóa nhằm giúp sinh viên hiểu được sự khác biệt giữa con người, nguyên nhân của quan niệm sai lầm trong nhân dân, các khuôn mẫu đã được tạo ra bởi những người qua nhiều thế hệ và cách tốt nhất để đối phó với những vấn đề trong xã hội. Với thế giới nhanh chóng trở thành một ngôi làng toàn cầu, với vận tải hàng không, internet, các phương tiện truyền thông và tiến bộ trong công nghệ thúc đẩy chương trình nghị sự phá vỡ các rào cản, di chuyển giữa các vùng khác nhau đã không bao giờ được dễ dàng hơn. Phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia cũng đã phát triển.Đăng ký tham gia một chương trình thạc sĩ trong các nghiên cứu văn hóa là một trong những giải pháp tốt nhất để xử lý vấn đề ở bàn tay; tìm hiểu sự khác nhau giữa các cộng đồng khác nhau trên thế giới và làm thế nào để làm việc thông qua sự khác biệt khác nhau vì lợi ích chung của nhân loại. Các chương trình thạc sĩ cung cấp các sinh viên một cơ hội để tìm hiểu về mối quan hệ trên thế giới và sự đa dạng hóa trong các nền văn hóa thế giới và con người. Là một sinh viên, một được một cơ hội để tìm hiểu, tương tác với những người từ các khu vực và các nền văn hóa khác nhau và cố gắng hiểu họ. Với hòa bình thế giới là một giấc mơ khó nắm bắt, không có cách nào tốt hơn để bắt đầu hơn để ghi danh cho một bằng thạc sĩ trong các nghiên cứu liên văn hóa.