Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 9 Các Bằng Thạc sĩ trong Nghiên cứu tính đa dạng 2024

9 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu tính đa dạng 2024

Tổng quat

Một chương trình nghiên cứu về sự đa dạng có thể có các lớp học về cả lý thuyết về sự khác biệt và khả năng đọc viết phê bình. Mặc dù bằng cấp này rất quan trọng trong hầu hết mọi ngành nghề, nhưng nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn tiếp tục kiếm được việc làm trong lĩnh vực vận động chính sách, truyền thông và tư vấn.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu văn hóa
  • Nghiên cứu tính đa dạng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập