Keystone logo

43 Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Ngôn ngữ học Ngôn ngữ học ứng dụng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Ngôn ngữ học
  • Ngôn ngữ học ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (43)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Ngôn ngữ học Ngôn ngữ học ứng dụng

Một bằng thạc sĩ ngôn ngữ học ứng dụng là một chương trình bằng thạc sĩ nghệ thuật mà đòi hỏi lý thuyết và nghiên cứu ngôn ngữ học. Chương trình này rộng và cũng bao gồm các vấn đề thực tế và các giải pháp được cung cấp bằng cách sử dụng ngôn ngữ trong xã hội. Một sinh viên ghi danh cho chương trình thạc sĩ này được cung cấp một cơ hội để làm việc trong lĩnh vực đa dạng bao gồm: giáo dục, công nghệ máy tính, y khoa và luật. Vì vậy, tiếp thị các chương trình thạc sĩ được tăng cường bởi nhiều cơ hội việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp của chương trình cử nhân. Các chương trình thạc sĩ chuyên ngành cung cấp trong một loạt các lĩnh vực, từ mua lại ngôn ngữ, phát triển, lý thuyết ngôn ngữ học, cấu trúc ngôn ngữ, ngôn ngữ ký hiệu, song ngữ, giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa trong lớp học. Sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ này cũng có thể áp dụng kiến ​​thức của họ trong các dự án áp dụng trong cộng đồng mà họ sinh sống, học tập inĐối với học sinh quan tâm ai sẽ muốn ghi danh cho chương trình thạc sĩ nhưng họ không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này được yêu cầu phải tham dự các lớp giới thiệu trước khi ghi danh cho chương trình thạc sĩ. Lấy bằng thạc sĩ ngôn ngữ học ứng dụng cũng đòi hỏi một để có các lớp học bằng tiếng nước ngoài. Yêu cầu này cung cấp các sinh viên của chương trình trên một bàn tay cũng như tăng cường khả năng tiếp thị của họ bằng cách mở ra nhiều cơ hội hơn cho họ, bằng cách cho phép đi lên trong công việc cung cấp trong khu vực nước ngoài.