Keystone logo

53 Thạc sĩ Các chương trình trong Ngân hàng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu kinh tế
  • Ngân hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (53)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Ngân hàng

Thạc sĩ Ngân hàng là quá trình hiện đại được thiết kế để kết hợp các khía cạnh khác nhau của các ngân hàng như một lĩnh vực nghiên cứu theo cách kinh tế quản lý tài chính. Khóa học cung cấp kiến ​​thức có liên quan trong sự nghiệp ngân hàng rộng cho sinh viên. Như một khóa học rộng, có bằng thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng được xây dựng để cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng chất lượng đáng tin cậy cũng như sự hiểu biết trong quản lý hiệu quả cho tất cả các tổ chức tài chính trên toàn thế giới. Ngân hàng là ngành công nghiệp thông thường kéo dài vượt ra ngoài khía cạnh học thuật. Do đó nó là một khía cạnh đa ngành khi giao dịch với tài chính, cấu trúc, tài sản và rủi ro vai trò quản lý của các ngân hàng. Các lĩnh vực ứng dụng của kỹ năng học được từ khóa học bao gồm các ngân hàng đầu tư, tư vấn, kiểm toán viên, các công ty dịch vụ, bộ phận tài chính, ngân hàng trung ương, các công ty an ninh, và các tổ chức tài chính đa quốc gia trong số những nơi khác của ứng dụng. Sự cần thiết phải có các chuyên gia có trình độ, được đào tạo và có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp này không bao giờ kết thúc.Thạc sĩ Ngân hàng là do đó một khóa học cao cấp mà cuối cùng sẽ hình thành sự nghiệp của bạn cũng như việc cải thiện quản lý toàn bộ rủi ro thị trường. Áp dụng cho khóa học, người ta phải có một người nắm giữ một văn bằng đại học từ một trường đại học được công nhận. Chiều dài của các môn học có thể thay đổi từ một trường đại học khác. Tuy nhiên, thời gian xấp xỉ cho một bằng thạc sĩ trong ngân hàng mất 1-2 năm.