Keystone logo

9 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Marketing nội dung 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Marketing nội dung
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Marketing nội dung

Không giống như các hình thức tiếp thị kỹ thuật số khác thường sử dụng quảng cáo và chiến lược SEO để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ, lĩnh vực tiếp thị nội dung khám phá cách tạo nội dung thú vị, chẳng hạn như bài đăng trên blog, ảnh, video hoặc thậm chí danh sách phát, có thể tạo ra nhận thức về thương hiệu và tăng lợi nhuận.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.