Keystone logo

708 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (708)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing

Tiếp thị là một trong những lĩnh vực nghiên cứu kinh doanh đa dạng hơn, bao gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực liên quan như quản lý, tâm lý học, chiến lược, nghiên cứu, xã hội học, phát thanh truyền hình, xuất bản, công khai, đạo đức, phân phối, dịch vụ, v.v. Các chương trình Thạc sĩ Tiếp thị dựa trên kiến thức kinh doanh cơ bản của sinh viên, làm nổi bật các khái niệm chính về tiếp thị như hiệu quả, phân khúc, kích hoạt, thống trị, định giá, dịch vụ, bán lẻ, quản lý thương hiệu, v.v. Hơn nữa, một số chương trình Thạc sĩ Marketing cho phép sinh viên chuyên về một lĩnh vực hoặc lĩnh vực nhất định phù hợp nhất với mục tiêu nghề nghiệp cá nhân của họ. Các chuyên ngành như vậy có thể bao gồm Tiếp thị Quốc tế, Truyền thông Xã hội, Công khai, Truyền thông, Tiếp thị Chiến lược, Quản lý Bán hàng, Tiếp thị Tương tác, v.v.

Để đọc thêm về cách bạn có thể đăng ký chương trình Thạc sĩ Marketing tại một trong những trường đại học và tổ chức nổi bật được liệt kê bên dưới, chỉ cần nhấp vào liên kết bên dưới!