Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Bằng Thạc sĩ trong Luật sở hữu trí tuệ trong Trung Quốc 2024

1 Thạc sĩ Các chương trình trong Luật sở hữu trí tuệ trong Trung Quốc 2024

Tổng quat

Luật sở hữu trí tuệ là gì?

Luật sở hữu trí tuệ là lĩnh vực luật liên quan đến việc bảo vệ các sáng tạo của trí tuệ, chẳng hạn như các phát minh, tác phẩm văn học và nghệ thuật, các biểu tượng và tên được sử dụng trong thương mại. Những sáng tạo này được gọi là "sở hữu trí tuệ" vì chúng là sản phẩm của trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ bao gồm luật bản quyền ở chỗ nó bảo vệ những nỗ lực sáng tạo; tuy nhiên, luật sở hữu trí tuệ mở rộng ra ngoài biểu đạt âm thanh và hình ảnh được bảo vệ theo bản quyền để bao gồm cả biểu đạt ý tưởng.

Những nghề nghiệp có sẵn cho sinh viên luật sở hữu trí tuệ?

Luật sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực luật chuyên biệt mang lại nhiều cơ hội thực hành. Các luật sư chuyên về luật sở hữu trí tuệ có thể làm việc trong lĩnh vực hành nghề tư nhân, cho cơ quan chính phủ hoặc cho một tập đoàn lớn. Một số chức danh công việc điển hình bao gồm luật sư bằng sáng chế, luật sư nhãn hiệu và luật sư bản quyền.

Tại sao nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ là quan trọng?

Luật sở hữu trí tuệ rất quan trọng vì nó giúp bảo vệ những sáng tạo của trí tuệ. Lĩnh vực luật này trao cho mọi người quyền hợp pháp để kiểm soát cách sử dụng tài sản trí tuệ của họ và điều này có thể giúp ngăn người khác sử dụng trái pháp luật hoặc nhận công lao cho tác phẩm của ai đó.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học luật sở hữu trí tuệ?

Tôi sẽ học gì trong thời gian học luật sở hữu trí tuệ?

Trong thời gian học luật sở hữu trí tuệ, bạn sẽ tìm hiểu về các loại tài sản trí tuệ khác nhau, cách bảo vệ từng loại và cách giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng hoặc sở hữu tài sản trí tuệ. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về luật bản quyền, luật bằng sáng chế và luật thương hiệu. Ngoài ra, bạn sẽ đạt được các kỹ năng nghiên cứu, viết và vận động bằng lời nói.

Các Trung Quốc giáo dục đại học cho một vài năm đã được bình chọn là một trong những tốt nhất trong số các nước châu Á. Đất nước này có hơn 150 công lập và tư nhân thuộc sở hữu các trường đại học phân bố trên tất cả các tỉnh của Trung Quốc. Giáo dục đại học được nghiên cứu dựa.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Trung Quốc
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật kinh doanh
  • Luật sở hữu trí tuệ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan