Keystone logo

4 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật hành chính Luật quản trị 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật hành chính
  • Luật quản trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật hành chính Luật quản trị

Luật hành chính là gì?

Luật hành chính là bộ luật điều chỉnh hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Hành động của cơ quan chính phủ có thể bao gồm lập quy tắc, xét xử hoặc thực thi một chương trình điều tiết cụ thể. Luật hành chính được coi là một nhánh của luật công.

Với tư cách là một bộ phận của luật, luật hành chính tập trung vào các thủ tục và quy trình mà các cơ quan hành chính sử dụng để thực hiện các chức năng của mình. Nó cũng bao gồm các quyền và nghĩa vụ của các cá nhân và tổ chức tương tác với các cơ quan hành chính.

Nghề nghiệp trong Luật hành chính là gì?

Có nhiều loại công việc khác nhau thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hành chính. Ví dụ, các thẩm phán luật hành chính chủ trì các phiên điều trần và đưa ra quyết định trong các tranh chấp hành chính. Các công việc luật hành chính khác bao gồm các nhà phân tích chính sách, những người phát triển và đánh giá các chính sách của chính phủ; luật sư quản lý, những người tư vấn cho khách hàng về cách tuân thủ các quy định của chính phủ; và những người vận động hành lang, những người thay mặt khách hàng của họ cố gắng gây ảnh hưởng đến chính phủ.

Tại sao học Luật hành chính lại quan trọng?

Luật hành chính rất quan trọng vì nó điều chỉnh hoạt động của các cơ quan hành chính, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các cơ quan hành chính chịu trách nhiệm thực thi luật pháp và các quy định, và họ thường có nhiều quyền quyết định trong cách thực hiện. Do đó, việc hiểu luật hành chính có thể giúp chúng ta hiểu cách thức hoạt động của các cơ quan này và quyền của chúng ta là gì khi tương tác với họ.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Luật Hành chính?

Để có được bằng cấp về luật hành chính, bạn có thể sẽ nghiên cứu các chủ đề như luật hiến pháp, luật hợp đồng và tố tụng dân sự. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các thủ tục và quy trình mà các cơ quan hành chính sử dụng để thực hiện các chức năng của mình và sẽ có kinh nghiệm trong việc tiến hành nghiên cứu pháp lý và viết tóm tắt pháp lý.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.