Keystone logo

28 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật kinh doanh Luật kinh doanh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật kinh doanh
  • Luật kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (28)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật kinh doanh Luật kinh doanh

Hiểu biết pháp luật quản lý doanh nghiệp là rất quan trọng trong tất cả các khu vực pháp lý trên thế giới, đặc biệt là cho các doanh nghiệp tự tìm cách giảm thiểu thuế và xử phạt tất cả các trong khi tối đa hóa việc sử dụng ưu đãi của chính phủ. Thiết lập trường kinh tế khác nhau của suy nghĩ sang một bên, nó rõ ràng là bằng chứng cho thấy môi trường kinh doanh của các quốc gia khác nhau (các nước phát triển đặc biệt) đã trở nên ngày càng phức tạp. Trong nhiều trường hợp, cơ quan chính phủ quy định cũng như tổ chức tiêu chuẩn khu vực tư nhân, trong số những người khác, có liên quan đến tất cả các bước của hoạt động kinh doanh. Từ việc thiết lập một công ty để thực hiện luật lao động, từ kế toán và thuế tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng, luật kinh doanh là có và các chuyên gia đang nắm giữ một Thạc sĩ luật kinh doanh là cần thiết. Như vậy, các doanh nghiệp luôn có nhu cầu của các cá nhân chuyên làm việc tuân thủ. Phần lớn các sinh viên luật đã lần đầu tiên gặp luật kinh doanh như một môn học ở trường luật.Như các trang web phức tạp của luật pháp quy định các doanh nghiệp ngày càng trở nên vướng mắc nhiều hơn, một Thạc sĩ Luật kinh doanh là điều cần thiết để luật sư tìm cách làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Quen thân với luật doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở trường luật; luật mới được bãi bỏ và ban hành một cách thường xuyên, và luật sư kinh doanh có lương tâm cần phải trang bị cho mình những kiến ​​thức về những thay đổi này và làm thế nào những tương tác với pháp luật hiện hành. Hơn thế nữa, luật sư kinh doanh cũng sẽ phải làm quen với luật pháp của các nước khác và luật pháp quốc tế có ảnh hưởng đến cách các doanh nghiệp làm việc để duy trì liên quan trong nền kinh tế thế giới toàn cầu hóa. Điều này làm cho pháp luật kinh doanh là một trong những thách thức lớn nhất, mặc dù bổ ích, chuyên ngành trong pháp luật.