Keystone logo

2 Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Lịch sử Lịch sử chính trị trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Nhân văn học
  • Lịch sử
  • Lịch sử chính trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Lịch sử Lịch sử chính trị

Nghiên cứu lịch sử chính trị cung cấp cho sinh viên các công cụ để nghiên cứu và hiểu các vấn đề thế giới hiện tại thông qua lăng kính lịch sử. Với nền tảng về phát triển dân chủ và xã hội dân sự, sinh viên có thể tiếp cận các vấn đề chính trị với sự hiểu biết thấu đáo về nguồn gốc lịch sử của chúng.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.