Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 Các Bằng Thạc sĩ trong Lịch sử chính trị 2024

6 Thạc sĩ Các chương trình trong Lịch sử chính trị 2024

Tổng quat

Nghiên cứu lịch sử chính trị cung cấp cho sinh viên các công cụ để nghiên cứu và hiểu các vấn đề thế giới hiện tại thông qua lăng kính lịch sử. Với nền tảng về phát triển dân chủ và xã hội dân sự, sinh viên có thể tiếp cận các vấn đề chính trị với sự hiểu biết thấu đáo về nguồn gốc lịch sử của chúng.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Lịch sử
  • Lịch sử chính trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập