Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 60 Các Bằng Thạc sĩ trong Kinh tế điện tử 2023/2024

60 Thạc sĩ Các chương trình trong Kinh tế điện tử 2023/2024

Tổng quat

Kinh doanh điện tử, hay còn gọi là e-kinh doanh hoặc kinh doanh Internet, có thể được định nghĩa là áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ các hoạt động kinh doanh khác nhau. Nếu bạn có thể tưởng tượng sử dụng Internet như là một phần trong sự nghiệp của bạn, một bằng thạc sĩ trong kinh doanh điện tử có thể là tăng cường sự nghiệp rất cần. Với một văn bằng thạc sĩ trong kinh doanh điện tử, bạn có thể kết hợp các khái niệm quan trọng của doanh nghiệp với trọng tâm đặc biệt trên thị trường điện tử và Công nghệ thương mại điện tử.

Môi trường kinh doanh đã trải qua nhiều thay đổi trong những năm qua và là nhu cầu rất lớn của những người có thẩm quyền cần thiết để thích ứng với những thay đổi đó. Với một văn bằng thạc sĩ trong kinh doanh điện tử, bạn sẽ được miễn phí để di chuyển giữa nhiều cấp độ, từ công chúng để khu vực tư nhân, tạo ra doanh số bán hàng hoặc thậm chí thay đổi hệ thống giáo dục với sự giúp đỡ của công nghệ.

Trang này liên kết với một số chương trình trong kinh doanh điện tử, bao gồm cả quản lý, Thiết kế kỹ thuật số, và đổi mới. Bắt đầu tìm kiếm bằng tương lai của bạn trong kinh doanh điện tử ngay lập tức bằng cách nhấp vào các mô tả của các chương trình mà bạn quan tâm nhất!

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Kinh tế điện tử
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (60)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập