Keystone logo

61 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Kinh tế Kinh doanh và Kinh tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kinh tế
  • Kinh doanh và Kinh tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (61)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Kinh tế Kinh doanh và Kinh tế

Mỗi công ty là duy nhất, nhưng tất cả đều dựa trên các nguyên tắc cơ bản để hoạt động. Các lý thuyết về cung và cầu mô tả các lực lượng thị trường mà mỗi doanh nghiệp phải đối mặt. Các doanh nghiệp cần nhân tài với một Thạc sĩ Kinh doanh và Kinh tế để cung cấp phân tích quan trọng và thấu hiểu.

Thạc sĩ Kinh doanh và Kinh tế là gì? Nó là một bằng cấp cao mà yêu cầu hai năm nghiên cứu sau đại học để hoàn thành. Học sinh phát triển khả năng tư duy chiến lược cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động có lợi nhuận. Những sinh viên được chuẩn bị với các lý thuyết mới nhất về cách nền kinh tế hoạt động và được kêu gọi để trình bày lời giải thích và các tùy chọn để quản lý cấp cao nhất. Họ tạo ra các chiến lược để quản lý các nguồn tài nguyên khan hiếm của công ty một cách hiệu quả nhất có thể.

Kinh tế học là một lĩnh vực rộng lớn của nghiên cứu, nhưng tập trung cụ thể vào xem các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động.Học sinh nâng cao hơn nữa khả năng tư duy phê phán của họ sau khi họ học môi trường thị trường ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân như thế nào. Học sinh học cách làm việc với các công cụ phần mềm phổ biến, và họ phát triển các kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu. Bằng việc hoàn thành chương trình của họ, sinh viên tốt nghiệp có thể trình bày những phát hiện của họ và đưa ra khuyến nghị về các khóa học của hành động đó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các tổ chức của họ.

Chi phí của các chương trình này có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức. Sinh viên cần liên hệ với bộ phận tuyển sinh của các trường học của họ và lựa chọn thêm thông tin về lệ phí cụ thể và mức học phí. Nó cũng quan trọng để xem xét chi phí nhà ở, ăn uống và các chi phí khác trong suốt thời gian nghiên cứu.

Với một mức độ tiên tiến, học sinh được chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo trong nhiều công ty lớn. Các chuyên gia thường được kêu gọi để cung cấp quan điểm và định hướng.Kỹ năng của họ được áp dụng trên nhiều lĩnh vực và chức năng kinh doanh. Họ tìm được việc làm trong các hoạt động, dịch vụ hậu cần và tiếp thị. Họ đặc biệt rất thích hợp cho nghề nghiệp trong việc lập kế hoạch và có thể tìm thấy công việc tổ chức quá trình sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất.

Điều quan trọng là để bắt đầu nghiên cứu lựa chọn ngay lập tức. Đối với nhiều sinh viên, môi trường lớp học đại học truyền thống là không thực tế. Đối với những người có khó khăn về địa lý hay lịch trình, các trường đại học trực tuyến cung cấp nhiều cơ hội học tập tuyệt vời. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường được lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.