Keystone logo

26 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Nghiên cứu Kinh tế bền vững Kinh doanh bền vững 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Bền vững
  • Nghiên cứu Kinh tế bền vững
  • Kinh doanh bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (26)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Nghiên cứu Kinh tế bền vững Kinh doanh bền vững

Có được bằng thạc sĩ là một bước chung cho những sinh viên đã hoàn thành một văn bằng đại học trong một lĩnh vực có liên quan. Giải thưởng này thừa nhận chuyên môn trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể và có thể mở ra cơ hội cho các vị trí cấp cao hơn.

Master là gì trong kinh doanh bền vững? Một Thạc sĩ về Kinh doanh Bền vững là một bằng cấp chuyên môn dạy cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản về trách nhiệm xã hội (CSR). Người tham gia tìm hiểu các cách để ban hành các chính sách và quy trình xã hội và môi trường để tăng cường phúc lợi xã hội và môi trường cũng như sự bền vững về kinh tế. Sinh viên thạc sĩ có thể học các môn học khác nhau như kinh tế học và quản lý bền vững, các cộng đồng tự nhiên và con người, quan điểm quốc tế về kinh doanh bền vững, xây dựng vốn xã hội và sinh thái công nghiệp.

Nhận bằng thạc sỹ về kinh doanh bền vững trang bị cho các cá nhân những kỹ năng như quản lý chiến lược, lý luận đạo đức, xây dựng đội ngũ và truyền thông hiệu quả. Những kỹ năng này được áp dụng rộng rãi và có thể cải thiện triển vọng nghề nghiệp và cơ hội để tiến bộ trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Trong thập kỷ qua mức độ thạc sĩ trong kinh doanh bền vững đã trở nên phổ biến trên toàn cầu, và có nhiều chương trình phù hợp để lựa chọn. Lệ phí đăng ký và đăng ký có thể khác nhau rất nhiều, làm cho điều quan trọng là người nộp đơn liên hệ trực tiếp với trường để có thông tin chi tiết về chương trình.

Sinh viên tốt nghiệp với Thạc sĩ về Kinh doanh Bền vững có thể làm việc cho các cơ quan chính phủ, công ty hoặc tổ chức giáo dục đại học. Mức độ này chuẩn bị cho các cá nhân về các vị trí trong phân tích hoặc quản lý bền vững và trang bị cho những sinh viên tốt nghiệp gần đây tham gia vào thế giới chuyên nghiệp. Các nhà quản lý Bền vững có thể tập trung vào các loại dự án cụ thể, bao gồm phân tích chuỗi cung ứng và giám sát phát thải khí nhà kính, đầu tư tài chính bền vững và tuân thủ các quy định về môi trường của nhà nước và liên bang.

Các cá nhân xem xét một Thạc sĩ về Kinh doanh Bền vững có thể chọn từ nhiều trường học trên khắp thế giới. Nhiều tổ chức cung cấp các khóa học trực tuyến và tài nguyên học tập từ xa, làm cho nó dễ dàng hơn cho các cá nhân để theo đuổi một mức độ mà không cần phải di dời. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.