Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Bằng Thạc sĩ trong Kinh doanh bóng đá 2024

Thạc sĩ Các chương trình trong Kinh doanh bóng đá 2024

Tổng quat

Thế giới bóng đá có những hoạt động kinh doanh riêng. Một chương trình kinh doanh bóng đá tập trung vào các nguyên tắc kinh tế cơ bản cũng như những nguyên tắc duy nhất đối với bóng đá, chẳng hạn như chuyển nhượng và thỏa thuận tài trợ, để cung cấp sự hiểu biết thấu đáo hơn về lĩnh vực này.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Kinh doanh Thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập