Keystone logo

18 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Kiểm soát quản lý 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Nghiên cứu Quản lý
 • Kiểm soát quản lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (18)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Kiểm soát quản lý

  Trong thế giới rộng về quản lý, kiểm soát là một trong những vai trò giống như tổ chức, biên chế, chỉ đạo và phối hợp. Kiểm soát quản lý là các khía cạnh của kiểm tra ra cho bất kỳ lỗi nào cũng như làm cho các chuyển động khắc phục ngay để tránh bất kỳ sự sai lệch so với tiêu chuẩn phải trong một nỗ lực để đạt được các mục tiêu đề ra của bất kỳ tổ chức. Vâng, một số học giả đã phát biểu rằng kiểm soát trong bối cảnh hiện đại vượt ra ngoài cải chính, bao gồm các dự báo động thái đúng đắn cho một tổ chức. Vì thế, cần các nhà quản lý hiểu làm thế nào để thiết lập các tiêu chuẩn đúng, đo băng ghế dự bị hiệu suất của họ đánh dấu trên các tiêu chuẩn này và khi cần thiết, các biện pháp khắc phục. Như một chương trình cử nhân, Thạc sĩ Quản lý kiểm soát bây giờ đã có cho tất cả những nhà lãnh đạo và nhà quản lý quan tâm trong việc nâng cao kỹ năng quản lý của họ. Lấy bằng Thạc sĩ trong kiểm soát quản lý cho thấy người học để đào tạo chất lượng vượt bậc đại học.Khóa học được xây dựng để cho phép sinh viên được đào tạo và năng lực để đối phó với các ngành quản lý khác nhau của kế toán và lãnh đạo trong tổ chức của họ. Có những dự án nghiên cứu khác nhau là một trong những dự kiến ​​sẽ thực hiện trong một nỗ lực để có được tiếp xúc nhiều hơn với thực tiễn của lĩnh vực này. Môi trường học tập hiệu quả sẽ để lại tất cả sau đại học với kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực này. Mức độ thạc mở ra đường nghề nghiệp cho nhà quản lý trẻ thành cơ hội lớn của việc gia nhập tổ chức công ty và các tổ chức mà lãnh đạo và quản lý cần phải được kiểm soát tốt. Bây giờ bạn có thể ghi danh cho bằng thạc sĩ sau đại học trong kiểm soát quản lý.