Keystone logo

228 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kiến trúc Kiến trúc 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Nghiên cứu Kiến trúc
 • Kiến trúc
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kiến trúc (228)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kiến trúc Kiến trúc

  Mức độ cao nhất của nghiên cứu sau đại học, bằng thạc sĩ được tìm kiếm sau khi lấy bằng cử nhân. Chương trình thạc sĩ cho phép sinh viên tăng cường nghiên cứu và trở nên chuyên sâu hơn trong lĩnh vực được lựa chọn.

  Thạc sĩ Kiến trúc là gì? Mức học thứ hai này thường tập trung vào việc thiết kế, lý thuyết và lập kế hoạch dự án cho các cấu trúc thẩm mỹ. Các lớp có thể bao gồm lịch sử kiến ​​trúc, vẽ CAD kỹ thuật, và thiết kế cơ cấu. Sinh viên cũng có thể chọn các khóa học chuyên về xây dựng xanh, các tòa nhà bền vững, và cải thiện sự phân rã đô thị. Các chương trình cũng có thể tập trung vào các kỹ thuật thiết kế kỹ thuật số, các vấn đề xây dựng môi trường và phân tích kiến ​​trúc. Sự nhấn mạnh cũng có thể xảy ra trong các tòa nhà lịch sử và thiết kế của họ.

  Sinh viên tốt nghiệp có bằng thạc sĩ kiến ​​trúc thường trở nên chi tiết theo định hướng, phân tích và ngân sách có ý thức. Các kỹ năng khác có thể bao gồm quản lý tiền, kỹ năng lãnh đạo nhóm, và khả năng tổ chức, có thể có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp kinh doanh của họ hoặc học thêm.

  Chi phí thay đổi giữa các trường đại học với bậc thạc sĩ kiến ​​trúc vì các chương trình thường thay đổi trong thời gian. Sinh viên tương lai có thể liên lạc với trường đã chọn và yêu cầu thông tin về các chi phí và lệ phí cho chương trình.

  Sinh viên tốt nghiệp có bằng thạc sỹ về kiến ​​trúc có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp có sẵn cho họ. Họ bao gồm các kỹ sư kết cấu, các nhân viên bảo vệ, các nhà thiết kế đô thị và thanh tra tòa nhà lịch sử. Các sinh viên tốt nghiệp khác có thể chọn các vị trí như điều phối thiết kế và sản xuất cho phim và truyền hình. Một lĩnh vực chuyên môn cho sinh viên tốt nghiệp kiến ​​trúc trong phim là giám sát thiết kế và xây dựng thu nhỏ. Các cá nhân cũng có thể chọn để dạy các lớp học, trở thành một kiến ​​trúc sư cảnh quan hoặc làm việc như là một người lập kế hoạch thành phố phát triển bố trí đường sá và nhà ở. Các nhà khảo sát xây dựng và nhà ở cũng có thể lựa chọn sự nghiệp, cũng như các nhà sử học và nhà văn kiến ​​trúc.

  Có bằng thạc sỹ về kiến ​​trúc có thể cho phép sinh viên tốt nghiệp theo đuổi sự nghiệp sinh lợi lớn. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.