Keystone logo

230 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Khoa học Vật liệu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Khoa học Vật liệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (230)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Khoa học Vật liệu

Khoa học Vật liệu là một lĩnh vực được kết nối với cả Khoa học và Kỹ thuật. Tập trung chính của nó là xác định mối quan hệ giữa cấu trúc của vật liệu và các tính chất vĩ mô của họ. Với những phát triển gần đây trong công nghệ nano, khoa học vật liệu đã trở thành một ưu tiên chính tại nhiều trường đại học và có một nhu cầu cho sinh viên được đào tạo trong lĩnh vực này.

Bạn có một Cử nhân Khoa học và muốn đi sâu hơn vào lĩnh vực này hấp dẫn của nghiên cứu? Sau đó, tiếp tục giáo dục của bạn trong Khoa học Vật liệu là một lựa chọn khôn ngoan. Masterstudies.com cung cấp một bộ sưu tập của một loạt các bằng cấp chương trình Thạc sĩ và Tiến Sỹ Khoa học Vật liệu. Ở đây bạn có thể tìm các chương trình trên toàn thế giới rằng sẽ phù hợp với nhu cầu học tập của bạn. Bạn có thể điều tra các đối tượng như cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin quản trị hoặc Khoa học Máy tính.

Làm những âm thanh độ hấp dẫn cho bạn? Sau đó bấm vào các liên kết bên dưới và làm theo ước mơ của bạn.