Keystone logo

146 Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Khoa học thực phẩm 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Chăm sóc y tế
  • Dinh dưỡng học
  • Khoa học thực phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (146)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Khoa học thực phẩm

Có một thành ngữ chuyên nghiệp mà mô tả bản chất của thực phẩm Khoa học: nghiên cứu thực phẩm "từ lĩnh vực đến ngã ba". Thực phẩm khoa học thực sự nghiên cứu tất cả các khía cạnh của thực phẩm, từ thu hoạch và sản xuất để nấu ăn và tiêu dùng.

Lĩnh vực Khoa học thực phẩm đã phát triển vô cùng trong những năm qua, và ngày nay Khoa học thực phẩm là một khoa học liên ngành ứng dụng sử dụng các thành tựu của các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kỹ thuật hóa học, vi sinh, hóa sinh và nhiều người khác. Đây là lý do cho một số lượng đáng kể các tiểu ngành là lĩnh vực khoa học này bao gồm. Một số tiểu ngành thú vị nhất và tiên tiến Khoa học thực phẩm là thực phẩm và phân tích hóa học, bảo quản và đóng gói thực phẩm và, công nghệ thực phẩm và nhiều người khác. Tất cả những nghiên cứu này cố gắng để nâng cao chất lượng của thực phẩm. Đồng thời họ cung cấp thông tin về an toàn và cách thức sản xuất thực phẩm đáp ứng các yêu cầu của overpopulated và kích thích quá mức thế giới hiện đại. Khoa học thực phẩm là không phải về nấu ăn chỉ, nó cũng là về một số nghiên cứu khoa học khó khăn, thách thức thật sự và câu đố làm sáng tỏ.

Bắt đầu tìm kiếm cho bằng thạc sĩ Khoa học trong thực phẩm trong tương lai ngay lập tức! Đừng ngần ngại để tìm hiểu thêm về các chương trình thạc sĩ Khoa học trong thực phẩm đặc biệt bằng cách nhấn vào các liên kết dưới đây.