Keystone logo

22 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Khoa học khí quyển 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học khí quyển
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (22)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Khoa học khí quyển

Theo đuổi bằng thạc sĩ là một lựa chọn tốt để nhận được giáo dục chuyên biệt và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp. Trong một số ngành nghề, một bằng thạc sĩ được yêu cầu ngay cả đối với các vị trí cấp nhập cảnh.

Khi xem xét Thạc sĩ Khoa học Khí quyển, sinh viên cần phải chuẩn bị để tham gia nghiên cứu để hiểu các quy trình và vật lý của khí quyển. Nghiên cứu có thể diễn ra cả trong phòng thí nghiệm và trong lĩnh vực, kết hợp toán học với các khoa học vật lý để hiểu các hiện tượng tự nhiên phức tạp. Khoa học khí quyển là một lĩnh vực đang ngày càng phát triển trong nhận thức của công chúng như một chủ đề liên quan đến xã hội với những ý nghĩa chính sách quan trọng. Các trường con và mức độ tập trung có thể bao gồm khí tượng học, khí hậu học, hải dương học và địa vật lý.

Sinh viên tốt nghiệp với Thạc sĩ về Khoa học khí quyển thường có kỹ năng phân tích quan trọng, có khả năng dự đoán hệ thống thời tiết và mô hình. Thêm vào đó, họ có thể giải thích các luật vật lý điều khiển hoạt động khí quyển và sử dụng các công cụ khí tượng.

Các chương trình của Master trong các khoa học khí quyển thường mất khoảng hai năm để kết thúc. Một số khóa học có thể được cung cấp trên cơ sở bán thời gian và do đó mất nhiều thời gian để hoàn thành. Chi phí chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào điều này và các yếu tố khác.

Có nhiều con đường sự nghiệp khác nhau có thể được theo đuổi với bằng thạc sĩ khoa học khí quyển, từ các nhà dự báo thời tiết cho các nhà nghiên cứu NASA. Trong lĩnh vực khí tượng học, sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành các nhà nghiên cứu khí tượng học cho các tổ chức chính phủ hoặc khu vực tư nhân hoặc làm việc như một đài phát thanh thời tiết. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc trong các nghiên cứu về khí hậu như các nhà phân tích về quản lý rủi ro thiên tai hoặc để phát triển năng lượng thay thế. Khoa học khí quyển cũng có thể dẫn đến sự nghiệp tư vấn về chất lượng không khí và an toàn môi trường, làm việc với các chính phủ, doanh nghiệp hoặc các tổ chức phi chính phủ.

Khoa học khí quyển có thể được theo đuổi trên khắp thế giới. Học sinh có thể xem xét các chương trình dựa trên loại hiện tượng thời tiết hoặc nghiên cứu thực địa mà họ quan tâm.Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường mà bạn lựa chọn bằng cách điền vào mẫu dẫn đầu

&nbsp