Keystone logo

38 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Khoa học Trái đất Khoa học địa chất 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học Trái đất
  • Khoa học địa chất
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (38)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Khoa học Trái đất Khoa học địa chất

Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình bằng thạc sĩ hàng đầu về địa chất, đồng thời quan tâm đến ứng dụng thực tế trên các lĩnh vực môi trường, sau đó là một chương trình thạc sĩ trong khoa học địa chất có thể là chương trình thích hợp cho bạn. Một chương trình thạc sĩ về Khoa học địa chất không chỉ là một bậc thầy trong độ địa chất. Nó kết hợp cả chuyên môn trong lĩnh vực lý thuyết về địa chất và chuyên môn kỹ thuật trong địa hóa học, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa vật lý. Chương trình này chuẩn bị một sinh viên để giải quyết một loạt các vấn đề môi trường thực tiễn và cấp bách, trong lĩnh vực mà bạn có thể tạo sự khác biệt thực sự và thực tế. Một chương trình thạc sĩ về Khoa học địa chất có thể áp dụng ở những nơi mà những thách thức môi trường sau đây xảy ra: đất và nước bị ô nhiễm, xử lý chất thải; thiên tai con người gây ra như sạt lở đất và lũ lụt, và sự cần thiết của các phương pháp khai thác năng lượng an toàn với môi trường.Một sinh viên của chương trình có thể tập trung vào bất kỳ trường nào trên đây trong khoa học địa lý mà họ lợi ích nhiều nhất. Một số khu vực có sẵn cho chuyên môn bao gồm: địa chất thủy văn, địa chất công trình và địa chất môi trường. Chương trình được cung cấp hoặc toàn thời gian hoặc bán thời gian. Các bằng thạc sĩ trong chương trình khoa học địa chất cung cấp nền tảng học thuật cho giấy phép hành nghề như một nhà địa chất chuyên nghiệp.