Keystone logo

35 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật xây dựng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Kỹ thuật xây dựng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (35)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật xây dựng

  Kỹ thuật Xây dựng là một lĩnh vực thú vị tập hợp các nguyên tắc kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật kết cấu và quản lý xây dựng. Nó bao gồm toàn bộ vòng đời của một dự án xây dựng từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.

  Sinh viên theo đuổi bằng Kỹ thuật Xây dựng sẽ được đắm mình trong một chương trình giảng dạy toàn diện, đi sâu vào các khía cạnh khác nhau của các dự án xây dựng. Họ sẽ có được kiến thức có giá trị trong các lĩnh vực như phân tích và thiết kế kết cấu, kỹ thuật địa kỹ thuật, quản lý dự án cũng như luật và quy định xây dựng.

  Sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi nghề Kỹ sư Xây dựng, chịu trách nhiệm thiết kế và giám sát các dự án xây dựng để đảm bảo chúng được hoàn thành an toàn, đúng thời hạn và trong ngân sách. Họ cũng có thể khám phá các vai trò như Người quản lý dự án, quản lý việc lập kế hoạch, lập tiến độ, lập ngân sách và thực hiện các dự án xây dựng. Những người khác có thể tìm việc làm người ước tính, kỹ sư địa kỹ thuật hoặc kỹ sư kết cấu.

  Khi chúng tôi tiếp tục phát triển và mở rộng môi trường xây dựng của mình, các chuyên gia trong lĩnh vực này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình một tương lai bền vững và hiệu quả cho mọi người.

  Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.