Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 26 Bán thời gian Các Bằng Thạc sĩ trong Kĩ thuật vũ trụ 2023

26 Bán thời gian Thạc sĩ Các chương trình trong Kĩ thuật vũ trụ 2023

Tổng quat

Không gian vũ trụ kỹ thuật là một lĩnh vực công nghệ dựa trên giao dịch với sự phát triển của tàu vũ trụ và máy bay. Có hai nhánh chính thuộc các kỷ luật, và họ là kỹ thuật Du hành vũ trụ và kỹ thuật hàng không.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kĩ thuật cơ khí
  • Kĩ thuật vũ trụ
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (26)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập