Keystone logo

145 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật hóa học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Kỹ thuật hóa học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (145)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật hóa học

  Một bằng thạc sĩ về Kỹ thuật Hóa chất là một chương trình học sau đại học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức khoa học và công nghệ âm thanh trong phạm vi kỹ thuật hóa học, không chỉ trong bối cảnh chuyên nghiệp, nhưng cũng trong bộ phận điều tra. Học sinh được một cái nhìn rõ ràng và nhiều công nghệ hiện đang được áp dụng trong quá trình sản xuất khác nhau hiện nay trong ngành công nghiệp hóa chất. Các kiến ​​thức đã học được áp dụng trong cả quy mô lớn và các ngành công nghiệp quy mô nhỏ hơn. Chúng bao gồm nhiều khía cạnh có liên quan đến an ninh và các biện pháp phải được thực hiện để bảo vệ môi trường. Một chương trình thạc sĩ trong kỹ thuật hóa học đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia hóa học. Nó cũng đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư hóa học có thẩm quyền những người có thể thích nghi dễ dàng với vị trí trách nhiệm cao trong các tổ chức, các trung tâm điều tra, các ngành hóa chất, và các tổ chức học tập.Sinh viên có cơ hội để xác định khu vực chuyên môn của mình trong kỹ thuật hóa học. Một số khu vực chuyên về bao gồm: polyme và biopolymers, Kỹ thuật Hóa học quá trình, và Kỹ thuật công nghệ sinh học. Bằng cách nghiên cứu chương trình thạc sĩ về Công nghệ Hóa học, sinh viên có thể lựa chọn tiếp tục vào chương trình tiến sĩ. Nghề nghiệp cụ thể liên quan đến chương trình thạc sĩ về Kỹ thuật hóa học bao gồm: Thiết kế xử lý hóa chất, điều tra viên phân tích hóa học, Kỹ sư nông nghiệp thực phẩm và quản lý nhà máy hóa chất.