Keystone logo

25 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Kĩ thuật Năng lượng Kỹ thuật dầu khí 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Năng lượng
  • Kĩ thuật Năng lượng
  • Kỹ thuật dầu khí
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (25)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Kĩ thuật Năng lượng Kỹ thuật dầu khí

Kỹ thuật dầu khí là lĩnh vực kỹ thuật có liên quan đến thăm dò, khai thác và lưu trữ dầu mỏ, trong số các hoạt động khác. Là một nghề, tốt nghiệp với Thạc sĩ Kỹ thuật Dầu khí có thể làm việc như một kỹ sư hồ chứa, kỹ sư khoan, hoặc một kỹ sư sản xuất. Các chuyên gia này làm việc trên giao diện giữa giếng dầu và hồ chứa dầu. Họ đảm bảo rằng các yếu tố môi trường, chẳng hạn như dòng chảy, chất bùn và chất lỏng không mong muốn được quản lý kỹ lưỡng và họ duy trì các thiết bị được sử dụng để theo dõi các hoạt động là tốt. Một chương trình Thạc sỹ về Kỹ thuật Dầu khí sẽ tìm hiểu các chủ đề như các hoạt động sản xuất, vỡ nong thủy lực, kinh tế, các quá trình thu hồi dầu, kỹ thuật khí tự nhiên, và quản lý dự án trong số nhiều ngành khác. Có nhiều lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của hầu hết sinh viên, bao gồm các chương trình toàn thời gian và bán thời gian ở các quốc gia trên toàn cầu. Sinh viên tiềm năng của Thạc sĩ về Kỹ thuật Dầu khí phải có một bộ môn đáng kinh ngạc về toán học và khoa học kỹ thuật. Họ cũng phải có sự hiểu biết về âm thanh của các khoa học liên quan, như địa chất, kinh tế học và địa vật lý. Ngành dầu khí vẫn là một trong những ngành sinh lợi nhất trên thế giới hiện nay mặc dù áp lực ngày càng tăng để chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Và như vậy, sinh viên tốt nghiệp của Thạc sĩ trong các chương trình Kỹ thuật Dầu khí có tiềm năng lớn cho sự nghiệp thành công và sinh lợi. Tìm hiểu thêm về các chương trình dưới đây!