Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 Các Bằng Thạc sĩ trong ICT 2024

6 Thạc sĩ Các chương trình trong ICT 2024

Tổng quat

Các chương trình CNTT-TT có thể chuẩn bị cho học sinh sự nghiệp trong thế giới kinh doanh bằng cách dạy họ giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông một cách hiệu quả. Các chuyên gia CNTT-TT thường có kiến thức về mạng máy tính, phần mềm, viễn thông, cơ sở dữ liệu, lập trình, v.v.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Công nghệ Thông tin
  • ICT
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập